Ansökan om dispens av utökad tid i förskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Blankett för att fylla i och ansöka om dispens för utökad tid i förskolan. 

Frågor om e-tjänsten

Bildningsförvaltningen
barn.utbildning@tingsryd.se
0477 - 44100

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
barn.utbildning@tingsryd.se