Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel)

LÄS MER

För att sälja tobaksvaror till konsumenter måste du ansöka om tillstånd hos Miljö- och byggnadsnämnden. Observera att denna ansökan avser partihandel.