Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

LÄS MER

För att sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter måste du ansöka om tillstånd hos Miljö- och byggnadsnämnden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten