Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

LÄS MER

En livsmedelsföretagare är skyldig att se till att Miljö- och byggnadsförvaltningen alltid har aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta om nedläggning av befintliga anläggningar.