Resor för gymnasieelever folkbokförda i Tingsryd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För elever som går i gymnasieskolan ansvarar hemkommunen för kostnaden för elevens resor mellan hemmet (elevens folkbokföringsadress) och skolan, två resor varje vardag under terminen. Ansökan sker inför höstterminen i åk 1. För elever som börjar i åk 2 och 3 krävs ingen ansökan om man tidigare haft biljett via app eller busskort. Biljetten blir aktiv samband med skolstart. 

Tingsryds kommun ersätter eleverna genom en biljett i länstrafikens app.  Resebiljetten kommer att finnas tillgänglig i appen från skolstart.  Instruktion för hur du åker via app hittar du härOm man inte har möjlighet att ladda ner appen och åka via mobilen så kan man få ett busskort. Ta i så fall kontakt med handläggare. 

Följande villkor ska vara uppfyllda för att eleven ska ha rätt till resor:

  • Eleven är folkbokförd i Tingsryds kommun
  • Studier sker på heltid 
  • Färdvägen mellan hem och skola är minst sex kilometer
  • Eleven erhåller inte inackorderingsstöd
  • Resor erbjuds fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år

Om elev eller vårdnadshavare inte har möjlighet att använda denna e-tjänst, exempelvis vid skyddade personuppgifter, tillfälligt personnummer eller om eleven ännu inte är folkbokförd i Tingsryds kommun tar ni kontakt med administratör för elevresor.

Förändrade förhållande måste anmälas, inför terminsstarten eller under pågående termin, till kommunens administratör med ansvar för elevresor.  Återbetalningsskyldighet föreligger vid felaktigt nyttjande av resekortet.

Kontaktperson för elevresor: Ida Johansson 

Telefon:  0477-444 19

E-post: ida.johansson6@tingsryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Tingsryds kommun
  • Elev i gymnasium i andra kommuner än Tingsryds kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa