Ansökan om resekort för gymnasieelever folkbokförda i Tingsryd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För elever som går i gymnasieskolan ansvarar hemkommunen för kostnaden för elevens resor mellan hemmet (elevens folkbokföringsadress) och skolan, två resor varje vardag under terminen.

Tingsryds kommun ersätter eleverna genom ett resekort för resor med kollektivtrafiken. 

Följande villkor ska vara uppfyllda för att eleven ska ha rätt till ett resekort:

  • Eleven är folkbokförd i Tingsryds kommun
  • Studier sker på heltid 
  • Färdvägen mellan hem och skola är minst sex kilometer
  • Eleven erhåller inte inackorderingsstöd
  • Resekort erbjuds fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år

Elever som är folkbokförda i Tingsryds kommun måste anmäla behov av resekort  via denna e-tjänst. Anmälan görs av myndig elev eller vårdnadshavare senast 31 juli 2022. Tingsryds kommun postar ett resekort till din folkbokföringsadress. Om du går i årskurs 2 eller 3 och redan har ett resekort ska du behålla ditt kort. Bussbiljett kommer att laddas på det befintliga kortet efter beviljad ansökan. Elever som studerar vid Wasaskolan behöver inte anmäla behov av resekort.

Om elev eller vårdnadshavare inte har möjlighet att använda denna e-tjänst, exempelvis vid skyddade personuppgifter, tillfälligt personnummer eller om eleven ännu inte är folkbokförd i Tingsryds kommun tar ni kontakt med administratör för elevresor.

Förändrade förhållande måste anmälas, inför terminsstarten eller under pågående termin, till kommunens administratör med ansvar för elevresor.  Återbetalningsskyldighet föreligger vid felaktigt nyttjande av resekortet.

Vid borttappat busskort beställs ett nytt via e-tjänsten mot en avgift på 200 kr. 

Kontaktperson för elevresor: Ida Johansson 

Telefon:  0477-444 19

E-post: ida.johansson6@tingsryd.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Tingsryds kommun
  • Elev i gymnasium i andra kommuner än Tingsryds kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa