Samtycke till att få använda bild, film och ljud i Gymnasiet

LÄS MER

Ladda ned och skriv ut blanketten.
Lämna  sedan den ifyllda blanketten till personal på skolan.