Bilaga till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

LÄS MER

I samband med att en ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror lämnas in ska kommunen utreda bland annat den ekonomiska lämpligheten. Då kan en av de detaljer som kommunen tittar på vara hur inköpet av verksamheten finansierats.

Kommunen har rätt att vid vissa tillfällen begära in en finansieringsplan. Denna bör kunna styrkas med handlingar. Det kan vara till exempel lånehandlingar, revers, kontoutdrag och avtal. Kommunen kan även begära att samtliga inlämnade handlingar måste vara underskrivna och daterade av berörda parter.