Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

LÄS MER

Du behöver inte alltid söka bygglov för att bygga. Ibland räcker det att skicka in en anmälan. Men du måste vänta på ett startbesked innan du kan börja bygga.

Nästan alla arbeten som rör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. Du ska till exempel göra en anmälan när du vill göra ändringar som rör:

  • planlösningen
  • eldstäder och rökkanaler
  • ventilation
  • vatten och avlopp

Läs mer på Boverket när det behövs en anmälan.