Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt

LÄS MER

Den som har egen dricksvattenbrunn och använder vattnet i sin livsmedelsverksamhet ska ha ett särskilt kontrollprogram för regelbunden provtagning av vattnet. Detta kontrollprogram ska fastställas av miljö- och byggnadsnämnden.