Bevattning

LÄS MER

Har din förening kommunalt vatten?

Tänk på att om du har kommunalt vatten så ska du anmäla att bevattning sker med kommunalt vatten.

Kom ihåg att vattnet i ledningarna är ett livsmedel som vi alla måste vara rädda om.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa