Ansökan och inskrivning SFI

LÄS MER

Svenska för invandrare - SFI

Svenskundervisning för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för dig som inte har svenska som modersmål. Vuxenutbildningen ansvarar för kommunens SFI-undervisning. Kurser startar regelbundet. Undervisningen bedrivs under hela året med ett uppehåll under juli månad.

Utförlig information om svenska för invandrare finns på vår hemsida.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa