Ajourhållning av lägenhetsregistret - Småhus inklusive fritidshus

LÄS MER

Här kan du som är fastighets- och småhusägare och har gjort någon förändring i bostadsarean registrera det i lägenhetsregistret. Lagen om lägenhetsregister innebär att fastighetsägare ska lämna information om bostäder till lägenhetsregistret. Lantmäteriet har upprättat registret och Miljö- och byggnadsförvaltningen samlar in uppgifter från kommunens fastighetsägare. Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning. Lägenhetsregistret är beroende av korrekta adresser. Miljö- och byggnadsförvaltningen fastställer adresserna och håller registret aktuellt. Fastighetsägare är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till tekniska avdelningen.