Anmälan om skolbyte utanför Tingsryds kommun

LÄS MER

För dig som önskar byta skola utanför Tingsryds kommun var vänlig att ladda ned blanketten, fyll i och lämna sedan in den till befintlig skola där ditt barn går.

Frågor om e-tjänsten

Bildningsförvaltningen
barn.utbildning@tingsryd.se
047744100

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
barn.utbildning@tingsryd.se