Anmälan om miljöfarlig verksamhet - lantbruk

LÄS MER

För att bedriva vissa typer av djurhållning krävs  anmälan och tillstånd enligt miljöbalken. Anmälan krävs om du har mer än 100 djurenheter men mindre än 400 (C-verksamhet). Du ska anmäla din djurhållning till kommunen om du har stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter. Du ska räkna ihop djurenheterna för alla dina djurslag. 

Har du ett större lantbruk med mer än 400 djurenheter ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen (B-verksamhet).