Förskola och fritidshem - ansök om ny plats samt hantera befintliga placeringar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan

Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du ska börja arbeta eller studera. Du placeras i kö efter anmälningsdatum och barnets födelsedatum, äldst först. Målet är att kunna erbjuda plats när behov föreligger och senast fyra månader efter ansökan inkommit. Behovet bör ha en varaktighet av minst två månader.

Läs gärna vår FAQ för förskola och fritidshem för mer information.

FAQ Förskola och fritidshem

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i kommunens administrativa system för skola och förskoleverksamhet och behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Placering

Plats inom förskoleverksamheten erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt. Vi försöker naturligtvis ta hänsyn till vårdnadshavares önskemål om placering.

Förtur

Förtur ges till barn som placeras enligt skollagen kap. 8 § 14, barn med behov av särskilt stöd.

Hur du ansöker om plats

Du ansöker om plats till förskola och fritidshem genom att klicka på den gröna knappen "Starta e-tjänsten". Du kommer då få logga in med Bank-ID och dina uppgifter vid ansökan blir förifylld.

Saknar Bank-ID

Skall du ansöka om ny plats i förskola eller fritidshem, men har ingen e-legitimation?
Om du inte har e-legitimation, så kan du använda denna länk för att göra ansökan utan att logga in.

Gör en ny ansökan utan inloggning med Bank-ID

Om du saknar svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter kan du inte göra din ansökan här. Vi ber dig då ta kontakt med oss på barn.utbildning@tingsryd.se

Ej folkbokförd i Tingsryds kommun

Är du ej folkbokförd i Tingsryds kommun behöver du göra en öppen anmälan via länken nedan. 

Öppen anmälan till förskola och fritidshem

Schema

Aktuellt schema över önskad placeringstid skall lämnas så snart som möjligt. I önskad placeringstid skall ingå arbetstid, restid samt tid för lämning och hämtning. 
Vill du se eller ändra schema loggar du in genom att klicka på den gröna knappen "Starta e-tjänsten". Du kommer då få logga in med Bank-ID.

Inkomstuppgift

I samband med ansökan om förskoleplats ska en inkomstuppgift lämnas. Avgiften beräknas utifrån hushållets totala inkomst. 
Vill du se eller ändra dina inkomstuppgifter loggar du in genom att klicka på den gröna knappen "Starta e-tjänsten". Du kommer då få logga in med Bank-ID.

Uppsägning

Uppsägningstid av platsen är en månad. Uppsägning får endast ske för uppehåll överstigande tre månader.
Vill du säga upp plats loggar du in genom att klicka på den gröna knappen "Starta e-tjänsten". Du kommer då få logga in med Bank-ID.

Ändra och uppdatera information

Vill du se dina ärenden, ändra schema, inkomstuppgifter eller säga upp plats loggar du in genom att klicka på den gröna knappen "Starta e-tjänsten". Du kommer då få logga in med Bank-ID.

Stängning av Förskoleverksamhet

Rektor har rätt att stänga förskolan för personalens kompetensutveckling eller planering under 4 dagar per år. Information om detta ska ges minst 2 månader i förväg.

Ni har möjlighet att lämna era barn i förskolan under fyra dagar/läsår då ni annars skulle varit lediga (under ordinarie terminstid).

Länkar

Frågor om e-tjänsten

Bildningsförvaltningen
barn.utbildning@tingsryd.se
0477-44100

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
barn.utbildning@tingsryd.se