Ansökan om djurhållning inom planlagt område

LÄS MER

Om du bor inom detaljplanerat område och vill hålla vissa djur på din fastighet krävs det tillstånd enligt Tingsryds kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Tillståndskravet gäller för:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm eller annan farlig orm

Upp till 5 hönor eller 7 dvärghöns (utan tupp) kan räknas som sällskapsdjur och får hållas inom detaljplanelagt område utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden, om detta sker på ett sådan sätt att olägenhet för omkringboende inte uppstår.