Lovfritids - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar med barn i åldern 6-12 år har möjlighet att ansöka om så kallat lovfritids. Det är en fritidsplats för dig som endast har behov av omsorg på lov. Om ditt barn redan har en fritidsplats ska du inte ansöka om lovfritids och det är inte möjligt att växla mellan fritidsplats och lovfritids.  

  • Din ansökan ska vara lämnad senast 30 dagar innan aktuellt lov.
  • För plats under sommarlovet ska ansökan vara lämnad senast 30/4.
  • Vårdnadshavare med barn som bor växelvis måste ansöka om lovfritids var för sig. 

Lovfritids avser endast vardagar under dagtid. Du betalar en avgift på 50 kr per dag för de dagar du ansökt om och blivit beviljad. Du debiteras för det antal dagar som beviljats oberoende av om barnet varit närvarande eller ej. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa