Önskemål om skolbyte inom Tingsryds kommun

LÄS MER

För dig som önskar byta skola inom Tingsryds kommun var vänlig att ladda ned blanketten, fyll i och lämna sedan in den till den skola ni önskar byta till.

Frågor om e-tjänsten

Bildningsförvaltningen
barn.utbildning@tingsryd.se
047744100

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
barn.utbildning@tingsryd.se