Ansökningsblankett-om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg

LÄS MER

Ladda ned, skriv ut blanketten och fyll i den.
Skicka den sedan till:
Tingsryds kommun
Bildningsnämnden
Box 88
362 22 Tingsryd

Här kan du läsa Riktlinjer fristående förskola och pedagogisk omsorg