Begäran om uppgifter från Skatteverket för tobakstillstånd

LÄS MER

I samband med att du söker tillstånd för att sälja tobaksvaror behöver du skicka in en begäran om uppgifter från Skatteverket.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbf@tingsryd.se
0477-44100

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbf@tingsryd.se