Ansökan komplettering av kostnadsförslag för glasögon

LÄS MER

Denna blankett fylls i av optiker och lämnas tillsammans med övriga underlag, såsom kostnadsspecifikation, in till individ- och familjeomsorgen i Tingsryds kommun. Information om kommunens riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd för glasögon finns på baksidan av blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Individ- och Familjeomsorgen
0477 - 443 26

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@tingsryd.se