Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

LÄS MER

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsen tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så kan du rapportera detta via e-tjänsten.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Tingsryds kommun hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och rapportera detta.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa