Ansökan till vuxenutbildningen

LÄS MER

Här är en anmälningssida till vuxenutbildning för:

  • grundläggande kurser
  • gymnasiala kurser
  • yrkesutbildningar

Vill du söka utbildning på flera nivåer, t ex både grundläggande kurser och gymnasiekurser, får du göra två ansökningar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att du är folkbokförd i Tingsryds kommun
  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa