Anmälan om bassängbad

LÄS MER

Avser du att driva en verksamhet som är öppen för allmänheten, t ex upplåta bassängbad så är du skyldig att anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden.