Ajourhållning av lägenhetsregistret - Flerbostadshus inklusive specialbostäder

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare till flerbostadshus lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Lagen om lägenhetsregister innebär att fastighetsägare ska lämna information om bostäder till lägenhetsregistret. Lantmäteriet har upprättat registret och Miljö- och byggnadsförvaltningen samlar in uppgifter från kommunens fastighetsägare. Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning. Lägenhetsregistret är beroende av korrekta adresser. Miljö- och byggnadsförvaltningen fastställer adresserna och håller registret aktuellt.