Ansökan om avgiftsbefrielse inom förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

KSAU har beslutat att de föräldrar som har plats i förskola eller fritidshem för sitt barn och som hjälpt verksamheten genom att man haft sitt barn hemma i mer än 10 dagar per månad när barnet haft schemalagd tid kan ansöka om avgiftsbefriad månad. Avgiften för aktuell period kommer att krediteras och får dras mot kommande fakturor.  

Beslutet gäller från och med placeringar 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2022. 

Frågor om e-tjänsten

Bildningsförvaltningen i Tingsryd
barn.utbildning@tingsryd.se
0477 - 444 19

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
barn.utbildning@tingsryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa