Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

LÄS MER

För att sälja tobaksvaror till konsumenter måste du ansöka om tillstånd hos Miljö- och byggnadsnämnden. Observera att denna ansökan avser detaljhandel.