Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna medborgarförslag. Förslaget ska gälla frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Varje medborgarförslag får bara behandla en fråga.
Mer information om medborgarförslaget hittar du på kommunens hemsida.

Ett medborgarförslag behandlas av tjänstemän och sedan fattar politiker beslut om förslaget.

Enligt kommunallagen ska ditt medborgarförslag besvaras inom ett år. Vi strävar dock efter att ditt förslag ska behandlas inom tre månader.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa