Tingsrydsförslaget

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in ditt Tingsrydsförslag. Med Tingsrydsförslaget vill kommunen öka medborgarens engagemang i kommunala frågor och möjliggöra att fler medborgare aktivt medverkar i kommunens utveckling.

Förslagen ska innebära att Tingsryds kommun i någon mening blir lite bättre genom att bidra till utveckling, inkludering eller ökat engagemang för bygden.

Förslag avseende förbättring av den ordinarie verksamheten, exempelvis enklare röjning av kommunala yttre miljöer eller förändringar som kan göras för en mindre kostnad, ska kunna genomföras snabbare än tidigare. Andra förslag som innebär stora investeringar eller löpande driftskostnader som inte kan rymmas inom den redan givna budget kommer att kopplas till den kommande budgetprocessen. På så sätt får politikerna möjlighet att ta ställning till förslagen i samband med att den ekonomiska helhetsbilden planeras. Förslagen som beslutas och genomförs kommer kommuniceras via kommunens hemsida och sociala medier.

Förslag kan lämnas in i e-tjänsten eller genom kontakt med kommunens Medborgarkontor. Du behöver vara folkbokförd i Tingsryds kommun för att ha möjlighet att inkomma med förslag.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Folkbokförd i Tingsryds kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa