KAA-formulär

LÄS MER

Kommunen ska enligt lag (29 kap. 9 § skollagen) erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 och inte fullgjort utbildning.

Om du är folkbokförd i Tingsryds kommun, under 20 år, och saknar en gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram kommer vi därför att försöka nå dig. Du är också välkommen att själv ta kontakt.

Här är några exempel på vad KAA kan göra för dig

  • Studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, folkhögskolor eller Vuxenutbildningen
  • Vägledning mot arbetsmarknaden
  • Ordna och följa med på studiebesök
  • Hitta mål och motivation
  • Kontakta andra myndigheter och organisationer

Vänligen fyll i nedanstående uppgifter. KAA-samordnaren kan då uppdatera informationen i kommunens system och få kontakt med dig. Du kan även skicka in uppgifterna via mejl till kaa@tingsryd.se eller via sms till 072 - 88 92 011

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa