Anmälan och kontrollplan för eldstad eller rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska installera eller göra väsentliga ändringar i en eldstad eller rökkanal måste du skicka in en anmälan till kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Du kan göra anmälan digitalt via e-tjänst eller genom att fylla i blanketten och skicka till oss via mail eller post.

Till anmälan behöver du bifoga vissa bilagor. Kontrollplan och planritning är obligatoriskt för samtliga ärenden. För ärenden som involverar eldstad är det även obligatoriskt med prestandadeklaration (ny eldstad/panna, ny instats/kassett öppen spis, byte eldstad). För ärenden som involverar ny skorsten är det även obligatoriskt med fasadritning och produktblad rökkanal (ny skorsten genom tak, ny skorsten genom fasad).

Du måste ha fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden innan åtgärden kan påbörjas. Om en anmälningspliktig åtgärd påbörjas utan startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut.

För handläggning av anmälan utgår en avgift i enlighet med kommunfullmäktige fastställd taxa.

Genom sparafunktionen kan du välja att spara din ansökan för att skicka in den vid ett senare tillfälle.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa