Ansökan om bistånd

LÄS MER

Denna ansökan lämnas in till Individ- och familjeomsorgen i Tingsryds kommun. Bifoga eventuella underlag som styrker ditt behov av bistånd. Det är viktigt att du fyller i blanketten noggrant och lämnar riktiga uppgifter. När du lämnat in din ansökan kommer ditt behov av bistånd att utredas av socialsekreterare.

Frågor om e-tjänsten

Individ- och Familjeomsorgen
0477 - 443 26

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@tingsryd.se