Registrering av förbränningsanläggning

LÄS MER

Medelstora förbränningsanläggningar har en registreringsplikt samt skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Sedan 1 juni 2018 gäller en ny förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I förordningen framgår att en medelstor förbränningsanläggning inte får vara i drift utan att vara registrerad hos tillsynsmyndigheten. Tingsryds kommun använder Naturvårdsverkets digitala e-tjänst för registrering.  

Information
Mer information om när du behöver registrera en förbränningsanläggning hittar du på kommunens hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbf@tingsryd.se
0477-44100
www.tingsryd.se