Arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett arbetsgivarintyg är en särskild blankett som bland annat A-kassan behöver för att kunna fastställa din årsinkomst. Intyget behövs exempelvis när du ska ansöka om arbetslöshetsersättning.

Ett tjänstgöringsintyg beskriver dina anställningar och används för att styrka erfarenhet och vilken typ av anställning du har eller har haft. Intyget behövs exempelvis när du ska söka utbildning eller nytt arbete.

Beställningen tas emot av lönekontoret och behandlas i den ordning de kommer in. Handläggningstiden varierar beroende på när i månaden beställningen kommer in, men räkna med cirka 14 dagar från att vi fått in beställningen.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa