Ansökan om planändring

LÄS MER

En planändringsansökan skiljer sig från ett planbesked eftersom det alltid berör en befintlig detaljplan som ska ändras för att möjliggöra en annan form för byggnation än vad den gällande detaljplanen tillåter. Det kan finnas gråzoner kring när man bör ansöka om ett planbesked eller en planändring. Är förutsättningarna för det man vill bygga komplexa och kan ha em större påverkan på sin omgivning är det ett planbesked som man bör ansöka, om även om det finns en befintlig detaljplan för området. Är det däremot ett mindre projekt där exempelvis gällande detaljplan behöver ändras för att möjliggör en ökning av exploateringsgraden eller tillåta funktioner som centrumverksamhet, kontor m.m. är det en planändring man ska ansöka om.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten