Samtycke på enheten för arbetsmarknad och försörjning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att vi på enheten för arbetsmarknad och försörjning i Tingsryds kommun ska kunna hjälpa dig att nå självförsörjning behöver vi behandla personuppgifter om dig.  Vi kan även i vissa fall behöva samverka med andra myndigheter och aktörer i gemensamma ärenden.

För att vi ska kunna göra det behöver du ge ditt samtycke till det. Samtycket gäller så länge du är inskriven hos oss på enheten för arbetsmarknad och försörjning i Tingsryds kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa