Entreprenörsrapport - för utförd avloppsanordning

LÄS MER

När du har fått tillståndsbeslut för en ny avloppsanordning ska en entreprenörsrapport skickas in till oss när anordningen är färdig. I entreprenörsrapporten ska all information fyllas i som är aktuell för din avloppsanordning och bilder skall bifogas.