Evenemangsstöd ansökan - mindre arrangemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Evenemangsstöd - mindre arrangemang 

Ansökningsperiod

Kan sökas hela året
 

Upp till 150 kr/såld biljett

Stödet beviljas för evenemang som välkomnar alla grupper i samhället, detta skall ske genom marknadsföring till allmänheten.
Evenemanget skall ha en fastställd entré- eller biljettavgift samt utgifter i form av gager och hyreskostnader. För att bli berättigade detta stöd skall evenemanget ha ett allmänintresse där förväntad publik bör vara minst 25 personer.
Årsmöten anses inte som bidragsberättigade och inte heller kostnader för inköp av fika, mat eller marknadsföring.

Ansökan till stödet skall göras innan evenemanget äger rum. Efter ansökan behandlats beviljas ett maxbelopp. Detta fastställs mot redovisningen som skickas in efter evenemanget, som då räknas av mot den faktiska publiksiffran.
Bidraget kan aldrig överskrida maxbeloppet som har beviljats innan evenemanget och överstiger heller inte 150 kronor per såld biljett eller entré.
För utbetalning av detta stöd krävs också redovisning av antal kvinnor respektive män som besökt evenemanget.
 ansökan skall framgå vilken/vilka som sponsrar eller som är medarrangör, samt med vilket belopp.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa