Orosanmälan barn och ungdom

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till socialtjänsten.

Vid livshotande tillstånd ring 112

Att göra en anonym anmälan
Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta mottagningsgruppen
E-post: orobarn@tingsryd.se
Mottagningstelefonen: 076-107 72 44
Kommunens växel: 0477-441 00

Anmälningar via denna e-tjänst hanteras under följande tider:
Mottagning barn och familj under kontorstid som är måndag till torsdag kl 8.00-16.30 samt fredag kl 8.00-16.00.

Vid brådskande oro utanför kontorstid 
Kontakta Sociala jouren via 112.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa