Lovaktivitet - redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redovisning av lovaktiviteter

Redovisning ska inkomma så snart som möjligt efter genomförd aktivitet.
Kostnader som kan redovisas är exempelvis inköp av materialet till genomförd aktivitet, ledararvoden, eventuella hyror med mera. 

Det som ska redovisas:

  • Vilken aktivitet som genomförts 
  • Deltagarantal fördelat på flickor respektive pojkar mellan 6-15 år
  • En ekonomisk redovisning av kostnader (inklusive kvitton)

Ersättning ges efter genomförd aktivitet och fakturaunderlag till kommunen bifogas i redovisningen. 
I faktureringsunderlaget ska referensnummer 112 005 anges. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa