Ansökan om råd och stöd - barn, ungdom och vuxen

LÄS MER

Här kan du som vuxen privatperson ansöka om råd och stöd för egen del exempelvis utifrån missbruk och våld.

Du som är vårdnadshavare och har oro kring ditt barn eller hur du ska räcka till som förälder kan ansöka om råd och stöd.

Observera att ansökan om råd och stöd inte ses som en ansökan om bistånd. Det kan vara bra att i ett första skede prata om din situation med socialtjänsten för att komma fram till vilket som är det bästa stödet just för dig eller ditt barn.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Valfri inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa