Anmälan om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Om du ska bedriva miljöfarlig c-verksamhet ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamhetsstart.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten