Anmälan/ansökan om installation av värmepump

LÄS MER

Värmepumpen är en installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten. Installation av en värmepump ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen minst sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.