Borgerlig vigsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan ni anmäla intresse för borgerlig vigsel.

Vid borgerlig vigsel krävs ett intyg om hindersprövning och ett intyg om vigsel. Dessa intyg begär ni från Skatteverket. Blanketter kan beställas på telefon 0771-567 567 eller på Skatteverkets hemsida.

Länk till Skatteverkets hemsida

För utländsk medborgare, som inte är bokförd i Sverige, krävs pass, intyg om civilstånd från ambassad samt information från utrikesdepartementet om det aktuella landets äktenskapslagar. Därefter utfärdar Skatteverket intyg om hinderprövning. Undantag råder för nordiska medborgare, nordiska medborgare kan använda intyg om hindersprövning från nordiska länder. Utländska medborgare rekommenderas att ta kontakt med Skatteverket innan kontakt med kommunen sker.

Hinderprövningsintyget gäller i fyra månader. Intygen ska lämnas eller skickas till kansliavdelningen på Tingsryds kommun senast en vecka före vigseln. Vid vigseln ska två vittnen närvara. Dessa kan - vid behov - ordnas genom kommunen om vigselplats är kommunhuset. Om vigseln sker någon annanstans så kan inte kommunen ombesörja vittnen utan detta behöver ni själva ordna. Det går utmärkt att ett par goda vänner eller släktingar ska vara vittnen, då behöver vi få namnen på dessa samtidigt som Ni skickar in intygen.

Kostnad
Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa