Ansökan om bygglov

LÄS MER

När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov. Du behöver också bygglov i de flesta fall när du ska:

  • sätta upp mur eller plank
  • bygga inglasad altan
  • ändra användningen av en byggnad, till exempel från kontor till bostad
  • ändra det yttre på hus, till exempel färgsättning, tak- eller fasadmaterial
  • sätta upp skyltar eller ljusanordningar

Läs mer om åtgärder som behöver bygglov på Boverket eller i broschyren "Får jag bygga?".