Anmälan ägarbyte för kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ska du anmäla överlåtelse av kommunalt vatten och avlopp när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till annan ägare.

Om kommunen inte får veta att du flyttat står du kvar som betalningsansvarig på din gamla adress. Tänk på att alltid anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker med automatik genom exempelvis folkbokföringen.

Den tidigare fastighetsägaren läser av vattenmätaren tillsammans med den nya fastighetsägaren. Ovanstående mätarställningar godkänns och gäller som slut- och startvärde i och med att både tidigare och nya fastighetsägaren skriver under enligt ovan. Genom signeringen förbinder sig den inflyttande fastighetsägaren att iaktta gällande bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen i Tingsryds kommun

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa