Anmälan om installation av toalettlösning

LÄS MER

Det krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för installation av alla typer av torrtoaletter där omhändertagande av latrin sker på egen fastighet. Dock inte från sådana där tömning/hämtning sker i kommunal regi.