Begäran om tidigare skolstart samt undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklass

LÄS MER

Blankett för ansökan om begäran om tidigare skolstart samt undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklass.

Frågor om e-tjänsten

Bildningsförvaltningen
barn.utbildning@tingsryd.se

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
barn.utbildning@tingsryd.se