Anmälan av hygienisk behandling

LÄS MER

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall den som avser att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden.