Lämna synpunkt eller klagomål

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter som rör kommunens verksamheter. Alla synpunkter som kommer till oss registreras, dokumenteras och besvaras. Du kan välja att att framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med ett svar.

Om ditt klagomål gäller bristande tillsyn av hundar och katter är det till Länsstyrelsen som du gör din anmälan till. Det kan gälla hundar och katter som orsakar skador och avsevärd olägenhet, till exempel lösspringande och aggressiva hundar. Telefon: 010-223 83 10, telefontid 9-12. Epost: kalmar@lansstyrelsen@.se (Ange att ärendet tillhör Länsstyrelsen Kronoberg i ämnesraden).

Frågor om e-tjänsten

Kansliavdelningen
kommunen@tingsryd.se
0477 - 44100

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa