Enskilt avlopp - ansökan/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla nya avloppsanläggningar ska prövas enligt miljöbalken innan de utförs. För nya anläggningar med wc krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Om det endast är ett avlopp för bad- disk- och tvättvatten, ett så kallat BDT-avlopp, eller om det ska göras en väsentlig ändring av befintligt avlopp så ska en anmälan göras till samma nämnd.

Tillsammans med ansökan eller anmälan ska du även bifoga en situationsplan, uppgifter om provgropen vid markbaserad rening samt resultat från perkolationstest eller siktanalys av jordprov. Du finner perkolationstestblanketten till höger för utskrift, alternativt kan du mejla oss resultatet. Situationsplan finns att skriva ut på kommunens hemsida. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig.

På avloppsguidens hemsida kan du hitta mer information och tips om olika avloppslösningar och lokala entreprenörer.

För handläggning av anmälan/ansökan utgår en avgift i enlighet med kommunfullmäktige fastställd taxa.

Genom sparafunktionen kan du välja att spara din ansökan för att skicka in den vid ett senare tillfälle.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa